Adrienne - Wellington

I went out onto my deck and said a karakia out loud.
I went out onto my deck and said a karakia out loud. Tēnei te kawekaweā waiho kia tangi ana. Tēnei te wharauroa, waiho kia tangi ana. E tatari ana atu ki aroaromahana kia taka mai rā te ahuru, koia.