Alexander - Ōtepoti

nōtemea: e tika ana kia whakapiki i te reo rangatira o Aotearoa.
nōtemea: e tika ana kia whakapiki i te reo rangatira o Aotearoa