Anahera - Tāmaki

Kia whakapakari ai tō tātou reo.
Kia whakapakari ai tō tātou reo. Ko te reo, kia tika. Ko te reo, kia rere. Ko te reo, ka mahia.