Anke - Invercargill

At work we’ve been learning some mātauranga Māori and as part of Te Wā Tuku Reo Māori - the Māori language moment we celebrated by singing some waiata.
At work we’ve been learning some mātauranga Māori and as part of Te Wā Tuku Reo Māori - the Māori language moment we celebrated by singing some waiata. We started of with karakia and sang songs as Te Aroha, E toru ngā mea, E hara I te mea, AIO ki te Aorangi, Purea Nei and E Honorē. Here are two of our songs ❤️