April - Rangitukia

Ko te reo Maori he taonga tuku iho ki a tatou, ngai Maori mai nga tipuna.
Ko te reo Maori he taonga tuku iho ki a tatou, ngai Maori mai nga tipuna. Ko te reo Maori te reo taketake o Aotearoa.