Briar - Wellington

Na te mea - Ko taku reo taku ohooho, ko taku reo taku mapihi mauria.
Na te mea - Ko taku reo taku ohooho, ko taku reo taku mapihi mauria.