Carolyn

Shared by Carolyn Wilson | Sep 23, 2020 1:54 PM

Shared a text with my whānau: Ehara tāku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini.
Shared a text with my whānau: Ehara tāku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini. My strength is not as an individual, but as a collective. Arohanui e te whānau.