Chanel - Napier

Shared by Chanel Whittaker | Sep 17, 2020 2:56 PM

Photo of Chanel - Napier
Te Reo Mauri language for me sounds romantic when spoken by a fluent speaker.
Te Reo Mauri language for me sounds romantic when spoken by a fluent speaker. The level I aspire to be one day. Each word has great depth & meaning. Our Tipuna were great leaders who fought to keep our language alive & so shall I and my children! Even at the age of 41 it's never too late to learn. Kia kaha whānau. He kākano āhau I ruia mai i Rangiātea And I can never be lost I am a seed, born of greatness Descended from a line of chiefs, He kākano āhau Ki hea rā āu e hītekiteki ana Ka mau tonu i āhau ōku tikanga Tōku reo, tōku oho-oho, Tōku reo, tōku māpihi maurea Tōku whakakai marihi My language is my strength, An ornament of grace, An ornament of grace Ka tū ana āhau, Ka ūhia au e ōku tīpuna My pride I will show That you may know who I am I am a warrior, a survivor He mōrehu āhau I am clothed by my ancestors, That you may know who I am.