Cynthia | Auckland

Shared by Cynthia Belk | Feb 04, 2021 7:06 PM

Kia ora ko Cynthia Belk töku ingoa, nö Rereahu me Ngäti Tüwharetoa öku tüpuna.
Kia ora ko Cynthia Belk töku ingoa, nö Rereahu me Ngäti Tüwharetoa öku tüpuna. E noho ana ahau ki Tämaki Makaurau i te maunga o Mangere Piriti.