Emma Te Rangi - Turanga Nui A Kiwa

Mōku ake kia ora te reo mo ngā rangi e haere ake nei ahakoa te aha, tipu ake ahau i roto i te reo māori nā reira e tika ana kia noho ko te reo māori hei tuāpapa māku ao te pō, pō te ao.
Mōku ake kia ora te reo mo ngā rangi e haere ake nei ahakoa te aha, tipu ake ahau i roto i te reo māori nā reira e tika ana kia noho ko te reo māori hei tuāpapa māku ao te pō, pō te ao.Whakatinanahia ko te reo māori me ōna āhuatanga katoa! Mauri!!!