Gayle - Auckland

"Ka kohi te toi,.
"Ka kohi te toi, Ka whai te maramatanga" If knowledge is gathered, entlightenment will follow