Gaylene - Õpõtiki

Taku rourou, tau rourou kia ora te iwi.
Taku rourou, tau rourou kia ora te iwi