Herena - Auckland

Ko te reo Maori te reo Rangatira!
Ko te reo Maori te reo Rangatira! My whanau and I are all participants of the Kohanga Reo and Kura Kaupapa Maori movements. We hail from the Hokianga and always endeavour to reflect our values in what we do. Those values are based in our cultural world view and practice. Te reo Maori is a key to open the door to infinite richness and knowledge. Kia kaha tatou ki te reo Maori I nga wa katoa!