Jayde - Te Whanganui a Tara

I tākaro mātou ki te kemu Kupu reo!
I tākaro mātou ki te kemu Kupu reo! I taurite mātou ki te Kupu reo me kupu pākehā.