Jaylee - Invercargill

Photo of Jaylee - Invercargill
KIA ORA AI TE REO MAORI, KIA TAUTOKO TE KAUPAPA O TE REO MAORI.
KIA ORA AI TE REO MAORI, KIA TAUTOKO TE KAUPAPA O TE REO MAORI..