Jessica - Masterton

Don't be whakamā to kōrero Māori! Or waiata! Karawhiua, Give it a go! So here goes.
Don't be whakamā to kōrero Māori! Or waiata! Karawhiua, Give it a go! So here goes... Singing Purea nei, playing the Kōauau (Māori flute) at Castlepoint beach. #tereo #tewikiotereomāori #māori #ReoMāori