Joey

Me and my whanau are learning to speak te reo for our tamariki.
Me and my whanau are learning to speak te reo for our tamariki. Kia kaha ki te korero maori e te iwi mauri ora