Kahurangi Marino - Otautahi

Kia ora koutou, teenaa koutou katoa!
Kia ora koutou, teenaa koutou katoa! Ko Maukatere te mauka, ko Rakahuri te awa, ko Makawhiua te waka, he uri ahau noo Kai Tahu raaua ko Ngaati Porou! Ko tino nui ki ahau teenei kaupapa, mo te haereka o te reo Maaori ki waekanui te motu katoa. He kaimaninirau ahau, ko maninirau te kupu Maaori moo circus, ara ko maninirau toohoku waa harikoa nui, whaihoki, ko toohoku hiahia ki te tiritiri te kaakano o teenei kaupapa ki kaa tamaariki me rakatahi Maaori, moo te whakaharikoa ki a raatou. Ko teenei toohoku kaupapa i teetehi whakatauki noohoku i tito: Maninirau naa Maaori, Moo Maaori, I te reo Maaori. Circus by Maaori, For Maaori, In Maaori. Ko teenei he kiriata o toohoku mahi whakaari "Iti Kahurangi", titiro mai! https://www.youtube.com/watch?v=R-yMPh3fFdU&t=11s&ab_channel=Ignauhak Kia pai too koutou waa Maaori!