Karanga Mai Early Learning Centre - Otautahi

Mauri tū Mauri Ora .
Mauri tū Mauri Ora The tamariki at karanga mai passionate learners of te reo Måori!