Kate - Pōneke

.
He iti te mokoroa, nāna i kakati te kahikatea.