Kauri - Uawa

Kia whiua ki te ao, ki nga iwi katoa .
Kia whiua ki te ao, ki nga iwi katoa