Kenneth - Waimarino

Ko te Reo ake o Aotearoa nei he reo o te tangata whenua.
Ko te Reo ake o Aotearoa nei he reo o te tangata whenua. He kaupapa nui, he kaupapa rangatira, he kaupapa tuturu hoki. Arohatia tonutia te reo Maori ❤️ The blog post slug for this story is: kenneth_-_waimarino