Kororia - Putaruru

Shared by Kororia Koia | Sep 17, 2020 2:59 PM

A day in the life of our Kõhanga Reo.
A day in the life of our Kõhanga Reo Na ngā tamariki i whakahaere te mahi ia ata. Na ngā kaimahi hei awhina. I te rā nei, i haere te roopu teina ki a Raukawa. I mahia mātou ngā waiata ki ta rātou taha i te 12pm. Hoki atu koutou ki te kõhanga reo me mahia tā rātou mahi ia rā, ia rā. Kei te kõrero mātou i roto i te reo māori ia rā, ia rā, ia wiki, ia wiki, ia tau ia tau. Ehara tētahi wiki anake. Kia kaha tātou ki te kõrero. Whai atu ki ngā mokopuna o te kõhanga reo me karawhuia😊 (Our kids lead their mahi every morning while the teachers helps them. Today our Teina group went and joined in with Raukawa to sing some waiata at 12pm. Then back to kõhanga to continue with our everyday mahi. We speak our reo every day, every week, every year not just Te wiki o te reo māori. Be strong to speak our reo. Copy our mokopuna at kõhanga 😊) #MahuruMāori #ReoMāori Te Wiki o te Reo Māori #RuruTeTupunaKõhangaReo (Waiata credit to Te Wharekura o te Kaokaoroa o Pātetere)