Kura

I te whakatau matou i a matua Meng Foon, te Kaihautu o Te Whakawhananungatanga-a-Iwi i to matou kura o Tirimoana.
I te whakatau matou i a matua Meng Foon, te Kaihautu o Te Whakawhananungatanga-a-Iwi i to matou kura o Tirimoana.