Kyleigh Jane

Photo of Kyleigh Jane
Celebrating Today 18.
Celebrating Today 18.9.18 receiving my Kauae @ Waipapa Marae -Tamaki makaurau. Graham Tipene - Ngati Whatua- Nga mihi Kia Koe Tuakana! Etched In - Ink My Story