Layla - Rotorua

Ko Te Kura o Pukeroa Oruawhata tenei, e tautoko ana I Te wiki o Te Reo Måori.
Ko Te Kura o Pukeroa Oruawhata tenei, e tautoko ana I Te wiki o Te Reo Måori.