He Whānau Manaaki o Tararua Free Kindergartens - Porirua

Our office learnt Kia kaha tātou ki te kōrero Māori - Karawhiua.
Our office learnt Kia kaha tātou ki te kōrero Māori - Karawhiua