Marika - Hawera

toku whakapapa.
toku whakapapa. Ko toku reo ko toku taonga, ko toku taonga ko toku reo.