Mary

I reira au i te tau 1972.
I reira au i te tau 1972. Kei te whai tonu au i te reo, kei te ako tonu. Kei te hapahapai i te reo. Ka pērā tae atu ki taku otinga!