Maureen - Wellington

Te reo Māori is similar to my mother tongue, Māori Kūki ‘Āirani.
Te reo Māori is similar to my mother tongue, Māori Kūki ‘Āirani... mou te reo, tuatua te reo, reo manea, reo na matou tupuna.