Meralyn - Kaitaia

Photo of Meralyn - Kaitaia
Kia ako o tātou tamariki Māori ki te kōrero Māori, ā, ki maia tēnā ki tēnā ahakoa te iti.
Kia ako o tātou tamariki Māori ki te kōrero Māori, ā, ki maia tēnā ki tēnā ahakoa te iti.