Mihi - Tauranga

Ko te reo kia rere - kia rongo i te reo Māori e rere tika ana ki ngā tõpito katoa, ao mai põ mai - tuatahi ki Aotearoa, tuarua ki te ao.
Ko te reo kia rere - kia rongo i te reo Māori e rere tika ana ki ngā tõpito katoa, ao mai põ mai - tuatahi ki Aotearoa, tuarua ki te ao...