Te Ara Matauranga o Tūwharetoa - Turangi

I whakatangitangi ahau I te waiata ‘Korerotia te reo Māori’ nā Grove Roots ā ka kaha au I te waiata nā!
I whakatangitangi ahau I te waiata ‘Korerotia te reo Māori’ nā Grove Roots ā ka kaha au I te waiata nā!