Petina - Whanganui

Nā te reo ahau i ora ai, māku hoki te reo e whakarauora.
Nā te reo ahau i ora ai, māku hoki te reo e whakarauora