Poutāhū Reo Māori | Te Wānanga o Raukawa

Te Taura Whiri i te Reo Māori | June 2021

Postgraduate Diploma (Level 8). He tohu whakatupu i te whakaaro mō te reo Māori o ngā tūpuna.  Ka rangahaua ngā kōrero o neherā kia kitea ai te āhua o te reo i a rātou, ā, i tō rātou nā wā.