Rangi te Whiu - Otaki

Photo of Rangi te Whiu - Otaki
He taonga, he kuru tongarerewa tēnei mea te reo ka mutu he whakakākahu i ōku whakaaro me te ao e noho nei au.
He taonga, he kuru tongarerewa tēnei mea te reo ka mutu he whakakākahu i ōku whakaaro me te ao e noho nei au. Me aroha tētehi ki tētehi, me hiki, me hāpai te wairua me te mauri o te tangata.