Rangitehau Ruth - Kawakawa

Ko Te Reo Maori te taonga o to taatou tupuna, o to taatou, te iwi o Aotearoa.
Ko Te Reo Maori te taonga o to taatou tupuna, o to taatou, te iwi o Aotearoa