Reikura Kahi: Fuelling a love for te reo

Te Taura Whiri i te Reo Māori | April 2021

Photo of Reikura Kahi: Fuelling a love for te reo
“It's up to us to keep fighting for our language and ensure its survival. Our language is essential to our identity as Māori.” — Reikura Kahi.