Reikura Kahi: Fuelling a love for te reo - E-Tangata

Shared by Te Taura Whiri i te Reo Māori | Apr 16, 2021 9:38 AM

Photo of Reikura Kahi: Fuelling a love for te reo - E-Tangata
“It's up to us to keep fighting for our language and ensure its survival. Our language is essential to our identity as Māori.” — Reikura Kahi.