Sonia - Rotorua

My why - āku Tamariki.
My why - āku Tamariki. natemea ko tēnei tōku Reo Rangatira, he taonga tuku iho 🙏🏽