Sophie - Wellington

Photo of Sophie - Wellington
Te Reo Maori is a precious NZ taonga and it is a joy to protect, speak and tautoku.
Te Reo Maori is a precious NZ taonga and it is a joy to protect, speak and tautoku. Ko taku reo taku ohooho, ko taku reo taku mapihi mauria!