Susan - Auckland

Kei te kainga au i taua wā, ko au anake, nā reira i waea au ki tētahi hoa, kōrerorero ai i te reo.
Kei te kainga au i taua wā, ko au anake, nā reira i waea au ki tētahi hoa, kōrerorero ai i te reo. I te mutunga o tāu māua kōrero, ko taku tohu ki a Marianne 'Me whakarongo ki tērā waiata ataahua, ko 'Whakarongo', nā Ngoi Pewhairangi i tito.'