Suveen - Auckland

What drives me to learn Te Reo Maori is to honour the Tangata Whenua of this land by making sure as tau iwi I put in the Mahi to educate myself and those around me on tino rangatiratanga to create a more inclusive Aotearoa community.
What drives me to learn Te Reo Maori is to honour the Tangata Whenua of this land by making sure as tau iwi I put in the Mahi to educate myself and those around me on tino rangatiratanga to create a more inclusive Aotearoa community.