Tangiwai - Tokoroa

Photo of Tangiwai - Tokoroa
Nōku te reo, nō ōku tūpuna ki au, ki aku tamariki.
Nōku te reo, nō ōku tūpuna ki au, ki aku tamariki. He ataahua te reo me ōna āhuatanga :)