Te Amoroa | Princess Street, Waitara

Te Amoroa Clifton | May 2021

Kia tangata whenua anoo ai too taatou reo.
Kia tangata whenua anoo ai too taatou reo. Kia whakahokia mai te reo ki te arero o ngaa tamariki mokopuna hei reo koorero moo te aapoopo, moo naianei hoki. To make our language a living language for now and into the future.