Te Kowhai - Hamilton

Ko te reo te mauri o te Mana Māori.
Ko te reo te mauri o te Mana Māori.