Terangi - Auckland

Photo of Terangi - Auckland
Ko te reo he wharetapa wha -tinana ko te whakamahinga reo, te mea nui.
Ko te reo he wharetapa wha -tinana ko te whakamahinga reo, te mea nui. to see it to hear it to feel it, is something that I strive for in my own home. artworks in te reo gives visual cues that stimulate and cause a physical reaction is the focus of my whanau, How fit is tereo -whanau te reo used as a means of connection in the whanau was something we were needing but were already doing in english, so tohutohu a reo became a much softer approach, as a whanau, and also saw the connections between our whanaunga reo in the Cooks, Tonga, and closer, Tanui, Maniapoto, Northland reo when approached as Mita. -wairua spirutality of the reo, as in reo i tuku iho , ki tua o te arai, te reo a Hahi, Karakia, and oriori, te kiia, te wai, finding what this means is almost a PHD the kaupapa is so broad, -hinengaro cognetive connections when dealing with our whanau reo te reo pakeha, sharpens the reo, kia whakahoahoa te reo hei whakarauora. ka whakaora te reo kia tae atu ki te whakaaro kotahi, hei hopu te ahua o ia reo. -