Kaikohe East School - Kaikohe

Kaikohe East School | September 2020

Huihuinga o te kura (whole school assembly via zoom), Ngā kēmu (rotation of activities led by kaiako) including: Ki-O-Rahi, Takahia paki, Pukana, Kahoot! Quiz’s, Mau Rākau, Pānui tahi.

Huihuinga o te kura (whole school assembly via zoom), Ngā kēmu (rotation of activities led by kaiako) including: Ki-O-Rahi, Takahia paki, Pukana, Kahoot! Quiz’s, Mau Rākau, Pānui tahi.