Kaikohe East School - Kaikohe

Shared by Kaikohe East School | Sep 23, 2020 1:58 PM

Huihuinga o te kura (whole school assembly via zoom), Ngā kēmu (rotation of activities led by kaiako) including: Ki-O-Rahi, Takahia paki, Pukana, Kahoot! Quiz’s, Mau Rākau, Pānui tahi.

Huihuinga o te kura (whole school assembly via zoom), Ngā kēmu (rotation of activities led by kaiako) including: Ki-O-Rahi, Takahia paki, Pukana, Kahoot! Quiz’s, Mau Rākau, Pānui tahi.